Studium Generale in Nederland

De term Studium Generale komt uit de Middeleeuwen. Het betekent ‘Algemene Studie’ maar werd ook gebruikt voor de gemeenschap van onderwijzers en academici, ofwel de universiteit. Dat is dezelfde tijd dat men nog dacht dat op enig moment alles bekend zou zijn. Als je nieuwe kennis maar vast zou leggen in een encyclopedie, dan zou de mensheid op enig moment alle kennis hebben vastgelegd. De werkelijkheid was anders. Kennis zou exponentieel groeien en er is op dit moment geen wetenschapper meer die denkt dat we

op enig moment in de toekomst echt alles zullen weten. Daarbij is het wel steeds belangrijker dat we met de beschikbare kennis goed omgaan. Dat we kritisch de ontwikkelingen in de wetenschap volgen. Dat we verbanden begrijpen tussen alle vormen van kennis en alle menselijke systemen. We weten immers dat veel ontwikkelingen niet dienstbaar zijn aan de mensheid en de planeet, maar ernstige gevolgen kunnen hebben voor ons voortbestaan en/of onze gezondheid.

Studium Generale werd vooral in Nederland een begrip. Alle universiteiten in Nederland hebben in de jaren na 1946 een eigen Studium Generale in het leven geroepen om de algemene kennis van studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden te verbreden door middel van vrij toegankelijke programma’s op het gebied van cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap. De oorlogsjaren zijn van grote invloed geweest daarop: mensen toerusten met veel verbredende kennis ten opzicht van de vaak sterk vakgerichte opleidingen. Alleen breed opgeleide mensen met niet alleen kennis van het eigen vakgebied maar ook van andere vakgebieden kunnen bijdragen aan een verantwoorde samenleving, zo was de gedachte. Inmiddels zijn er ook op een aantal hogescholen en soms zelfs op middelbare scholen Studium Generalia.

Studium Generale Breda
Studium Generale Breda is onafhankelijk. Alle onderwerpen, mits goed gefundeerd en stevig gebaseerd in onderzoek, mogen hier de revue passeren. Sprekers mogen hier gehoord worden. Debatten kunnen hier plaatsvinden. Hier worden echte waarheid en eerlijke wetenschap gedeeld ten behoeve van de totale planetaire samenleving. Een beter wereld begint alleen daar waar mensen in vrijheid en respect met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

U kunt dit initiatief steunen.